DÜNYA ÇOCUK ŞİİRLERİ GÜNÜ

DÜNYA ÇOCUK ŞİİRLERİ GÜNÜ (22 Mart)

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de mart ayının 22. günü “Dünya Çocuk Şiirleri Günü” olarak kutlanır. Bugün sınıf­larda, okullarda öğrenciler şiirler okurlar. Hazırlıkları önceden yapılan şiir yazma yarışmalarının sonuçları açıklanır. Yarışmada derece alanlara arma­ğanlar verilir. Dünya Çocuk Şiirleri Günü, evrensel bir gündür. Yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerde aynı günde kutlanır. Dinleri, dilleri, renkleri ayrı olan bütün dünya çocukları bugün aynı duygularla aynı düşüncelerle dolu bir gün yaşarlar.

Merkezi Belçika'nın Lieg kentinde bulunan Uluslararası Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü 1978 yılında, her yıl 22 Mart'ın Dünya Çocuk Şiirleri Günü olarak kutlanıp, değerlendirilmesini kararlaştırdı. Örgüt her yıl tespit ettiği değişik bir konuda şiir yazılması için dünya çocuklarına çağrıda bulunur.

Şiir, edebiyatın en önemli türlerinden biridir. Duyguların, gözlemleri uyumlu bir ses ve söz düzeni içinde anlatma sanatıdır. Ses ve söz güzelliğinin bir arada bütünleşmesine şiir denir. Şiir anlayışı çağdan çağa, milletlerin kendi kültürlerine ve insanların hayatı algılayış ve yorumlayışına göre değişiklik gösterebilir. Şiir yazan edebiyat adamlarına “şair” veya “ozan” denir. Şiirin bir satırına “dize” (mısra), aralarında anlam ilişkisi bulunan iki dizeye “beyit” adı verilir. Serbest biçimde yazılabildiği gibi en az dört dizeden oluşturularak kıtalar şeklinde de yazılabilir.

Şiir, hayata bakışımızı değiştirir, yaşadığımız ana anlam katar ve dilimizi ifade etmek için bize güzel ilhamlar sunar. Şiir, hem okuyanı, hem yazanı hayata karşı biraz daha hassas hale getirir, olayları ve insanları değerlendirmede yardımcı olur. Şairler, hassas insanlardır. Şiirlerinde de bu hassasiyeti bütün insanlığa sunarlar ve insanların mutluluk, iyilik ve sevgide buluşmasını tavsiye ederler.

Dünya Çocuk Şiirleri Günü, şiir ikliminde buluşmak ve şiirle kendini ifade etmek isteyen herkes için büyük bir fırsattır. Hayatını güzelleştirmek ve ona anlam katmak isteyenlerin şiire sarılmaları güzel bir davranıştır. O yüzden şiir okumalı, şairlerle tanışmalı ve kitaplığımızda şiir kitaplarına yer vermeliyiz.

*DÜNYA ÇOCUK ŞİİRLERİ GÜNÜ GÜZEL SÖZLERİ*


* Güzel sanatların en üstün olanı ve en zor olanı şiir sanatıdır. (F. Hegel)
* Şiir, büyük zekâların rüyalarıdır. (Lamartine)
* Şiirin görevi insanların hayatını daha güzel yapmaktır.
* Şiir sözcüklerle güzel biçimler kurma sanatıdır.
* Şiiri ancak severiz ve karşılaştığımız zaman açıklama gereğini duymadan işte “şiir” deriz.

*DÜNYA ÇOCUK ŞİİRLERİ GÜNÜ ŞİİRLERİ*

ÇOCUK VE AĞAÇ

Çocuk, çok sevdi ağacı...
Verirdi ona, her kış
Çiçekleri olaydı!

Ağaç, çok sevdi çocuğu...
Öperdi altın saçlarından
Dudakları olaydı!

Ve ona öptürmek için,
Eğilirdi yerlere kadar;
Yanakları olaydı!

Dökerdi önüne hepsini
Gümüşten, altından, sedeften
Oyuncakları olaydı!

Ve çocuk gittikten sonra,
Böyle kalır mıydı ağaç?
Ne olurdu onunda
Bacakları olaydı,
Ayakları olaydı!

Arif Nihat ASYA