MEB VAKFI KURULUŞ GÜNÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI KURULUŞ GÜNÜ (19 Şubat)

19 Şubat Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kuruluş günüdür. Her yıl bu gün okullarımızda, vakfın kuruluş amaçları anlatılır. Vakfın ülke, il, ilçe düzeyindeki çalışmaları sergilenir. Bu çalışmalardan örnekler sunulur.

Milli Eğitim Bakanlığı, anaokulundan üniversiteye kadar öğrenci ve yurttaşların her tür eğitimi ile görevlidir. Eğitim hizmetleri, diğer hizmetlere göre daha pahalı olduğundan bakanlık bütçesi bu konuda yetersiz kalmaktadır. Halkın ve öteki kuruluşların yardımlarını sağlamak amacı ile 19 Şubat 1981 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kurulmuştur.

Vakfın kurucuları gerçek kişilerle, Öğretmenler Bankası, İş Bankası, T.C.Ziraat Bankasıdır. Vakıf, kuruluşunu izleyen kısa sürede, il ve ilçe düzeyinde şubeler açmıştır. Eğitime katkıda bulunacak sosyal ve fiziki yapının geliştirilmesine yardımcı olur.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nın amaçları şunlardır:
1.
Milli eğitimi geliştirici çalışmalar yapmak.
2. Okulların araç, gereç, kitap gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak.
3. Her çeşit eğitim kurumunun açılmasına, yapılanmasına, onarımına yardımcı olmak.
4. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki etkinliklerini arttırıcı çalışmalarını ödüllendirmek.
5. Eğitimin geliştirilmesi amacı ile öğrenci ve öğretmenler arasında yarışmalar düzenlemektir.
Vakıf, amacına ulaşabilmek için gerekli olan geliri aşağıda sayılan kaynaklardan sağlar.
· Yurttaşların arsa, bina, bağ, bahçe gibi taşınmaz bağışları,
· Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilerin yaptığı yardımlar,
· Basılı eğitim araçları ve ders kitaplarından elde edilen gelirler.
· Eğitim kuruluşları ve okullarımızda yapılan bağışlar.

Milli Eğitim Vakfı kuruluşundan bu yana halkımız ve çeşitli kamu ve özel kuruluşlarından büyük ilgi ve yardım görmüştür. Vakıf, sağladığı gelirleri Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli olarak değerlendirmektedir.

*M.E.B. VAKFI KURULUŞ GÜNÜ ŞİİRLERİ*

VAKIFLAR

Hâyır ve paylaşma duygusu yatar ruhunda,
Gösteriş yoktur hiçbir zaman özünde,
Ne var ne yok vakfeder ahir ömründe,
Ecdadın en güzel mirasıdır VAKIFLAR.

Dininden alır hizmet emrini,
Ekler vakfına, duası ile bedduasını,
Akarı, hayratı ve diğer taşınmazı,
Ecdadın en güzel mirasıdır VAKIFLAR.

İnsan ve insanlık yansır eserlerinde,
Faydasız değildir, hiçbir hizmetlerinde,
Camisi, çeşmesi, hanı ve kervansaraylarında,
Ecdadın en güzel mirasıdır VAKIFLAR.

İmaretlerinde doyar bütün fakirler,
Medreselerinde yetişir tüm âlimler,
Medeniyet kuran o eşsiz köprüler,
Ecdadın en güzel mirasıdır VAKIFLAR.

Sahip çıkmalı, yetiştirmeli insanları,
Bu güzel eserler, gelecek nesillere aktarılmalı,
Neşe ve sevinçle kutlanan VAKIF HAFTALARI,
Ecdadın en güzel mirasıdır VAKIFLAR.

2006 KAYSERİ

Merve YALIN