TÜRK HARF DEVRİMİ HAFTASI

TÜRK HARF DEVRİMİ HAFTASI (1- 7 Kasım)

Cumhuriyet’in ilanından sonra yeniden yapılanmaya giden Türk milleti, yeni bir alfabeye geçmek ve dolayısıyla çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak durumundaydı. Bu yüzden harekete geçen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, 1 Kasım 1928'de Latin esasından alınan harfleri Türk milletinin yeni alfabesi olarak benimsedi. Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer veren bu yeni alfabe, "Türk harfleri" adıyla 1353 sayılı kanunla kabul edildi. Bu hareket, yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını öngörüyordu ve Harf Devrimi olarak tanımını buluyordu.

Arap harflerinin Türkler tarafından kullanılması, İslamiyet'in kabulünden sonra başlamıştı. Türkçe, Arap harfleri ile kolay yazılıp okunamıyordu. Harf İnkılâbı’nın hedefi, okuyup yazmayı kolaylaştırmak ve yaymak, modern öğretim ve eğitimin gerçekleşmesini sağlamaktı. Harf İnkılâbı’nın ilk adımı, 20 Mayıs 1928'de 1288 sayılı kanunla, Arap rakamlarının kullanılmasına son verilerek, uluslararası rakamların kabulü ile başlamıştı.

1 Kasım 1928'de Latin alfabesine dayalı yeni Türk Alfabesi’nin kabulünden sonra, 24 Kasım 1928'de yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi gereğince, ülkenin her köşesinde Millet Mektepleri açılmış, halka yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Atatürk bu çalışmalara "Millet Mektepleri Başöğretmeni" sıfatıyla katılmıştır.